Om oss

Vi har 25 års erfarenhet från projekt inom områdena bostäder, kontor, vård, skolor, hotell, handel och kulturbyggnader från några av de större kontoren i Göteborg. Nu verkar vi i ett flexibelt, personligt och lättillgängligt sammanhang på Spring Arkitektkontor.

HUSBYGGNAD

Skisser 
Detaljprojektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning
Kalkylunderlag

STADSBYGGNAD

Skisser 
Detaljprojektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning
Kalkylunderlag

INREDNING

Skisser 
Detaljprojektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning
Kalkylunderlag

HÅLLBARHET

Skisser 
Detaljprojektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning
Kalkylunderlag

HUSBYGGNAD

Skisser 
Projektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning
Kalkylunderlag

STADSBYGGNAD

Strukturplaner
Ansökan planbesked
Detaljplaner
Markanvisningar

INREDNING

Interiörkoncept
Möbelformgivning
Fast- och lös inredning
Projektering

HÅLLBARHET

Cirkulärt byggande
Hållbar stadsutveckling
Hållbarhetssamordning
Klimatberäkningar
Miljöcertifieringar