Skip to main content

Om oss

Vi har 25 års erfarenhet från projekt inom områdena bostäder, kontor, vård, skolor, hotell, handel och kulturbyggnader från några av de större kontoren i Göteborg. Nu verkar vi i ett flexibelt, personligt och lättillgängligt sammanhang på Spring arkitektkontor.

Hus
Skisser 
Detaljprojektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning

Stadsbyggnad
Strukturplaner
Planbesked
Detaljplaner

Markförvärv
Markanvisningar
Kalkylunderlag

Inredning
Interiörkoncept
Möbelformgivning 
Fast- och lös inredning