HÅLLBARHET

CIRKULÄRT BYGGANDE

Vi strävar efter en hållbar arkitektur utan att överutnyttja naturens resurser. Genom att använda högkvalitativa material, återbruka och återvinna, skapar vi miljöer som varar länge.

HÅLLBAR STADSBYGGNAD

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer, för att skapa långsiktigt livskraftiga och hälsosamma samhällen.

HÅLLBARHETSSAMORDNING

Vi analyserar förutsättningar och identifierar effektiva lösningar som möjliggör en resa mot klimatneutralitet.

KLIMATBERÄKNINGAR

Vi arbetar med klimatberäkningar från tidigt skede och kan ge kontinuerligt stöd och återkoppling under hela processens gång.

MILJÖCERTIFIERINGAR

Byggbranschens miljöcertifieringssystem syftar till att bedöma och bekräfta en byggnads eller ett byggprojekts hållbarhetsnivå och dess påverkan på miljön.

Vårt förstahandsval är naturmaterial med lång livslängd, som tegel, sten och trä, som åldras vackert, går att underhålla över tid och reparera om de går sönder.

Vi arbetar med ombyggnader och förtätningar inom befintligt bestånd där vi tar vara på och förädlar befintliga hus och miljöer. Vi inventerar och identifierar möjligheter att återbruka och komplettera befintlig inredning med minsta möjliga klimatavtryck. Det ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv miljö att vara stolt över.

Från tidiga skeden arbetar vi med olika typer av klimatrelaterade modeller som analyserar buller, dagsljus, solljus, vind, parkering med mera, för att optimera projektet under hela skissprocessen. Dessutom har vi ett brett kontaktnät med specialister inom klimatrelaterade områden som är tillgängliga för snabba frågor såväl som djupare samarbeten. Vi värnar om att att bevara den biologiska mångfalden, hitta naturliga sätt hantera skyfall och översvämningar samt analysera förutsättningarna för ekosystemtjänster i våra projekt.

Vi ser stora fördelar med ett jämlikt och inkluderande samhälle, utformat efter olika människors olika behov. Ett socialt hållbarhetsperspektiv leder till en rik, engagerande, hälsosam och trygg miljö för såväl barn som vuxna.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har ett nära samband. I våra projekt föreslår vi ett långsiktigt perspektiv, anpassat efter olika människors behov och förändringar i samhället. Om vi får områden att fungera väl och människor att trivas där blir vår stadsutveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Från de första idéerna och genom varje steg av processen hjälper vi till att navigera så att projekten når sina mål.

Med våra erfarenheter och engagemang hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare lämpliga strategierna för att säkra en hållbar och klimatvänlig byggnad där målsättningar för klimatavtryck samverkar med utformning och ekonomi. Med hjälp av LCA analyser dokumenterar och säkerställer vi att informationen följer med genom hela projektet.

Genom förenklade livscykelanalyser bedömer vi redan i programskedet miljöpåverkan av olika val och kan samtidigt ge en indikation på konsekvenserna för byggkostnaden. Efter projektering sammanställer vi klimatdatan i en klimatdeklaration.

De vanligast förekommande är Miljöbyggnad, GreenBuildning, BREEAM; LEED och Svanen. Vi har erfarenhet av att arbeta med flera av de stora miljöcertifieringarna i branschen.

CIRKULÄRT BYGGANDE

Vi strävar efter en hållbar arkitektur utan att överutnyttja naturens resurser. Genom att använda högkvalitativa material, återbruka och återvinna, skapar vi miljöer som varar länge.

Vårt förstahandsval är naturmaterial med lång livslängd, som tegel, sten och trä, som åldras vackert, går att underhålla över tid och reparera om de går sönder.

Vi arbetar med ombyggnader och förtätningar inom befintligt bestånd där vi tar vara på och förädlar befintliga hus och miljöer. Vi inventerar och identifierar möjligheter att återbruka och komplettera befintlig inredning med minsta möjliga klimatavtryck. Det ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv miljö att vara stolt över.

HÅLLBAR STADSBYGGNAD

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer, för att skapa långsiktigt livskraftiga och hälsosamma samhällen.

Från tidiga skeden arbetar vi med olika typer av klimatrelaterade modeller som analyserar buller, dagsljus, solljus, vind, parkering med mera, för att optimera projektet under hela skissprocessen. Dessutom har vi ett brett kontaktnät med specialister inom klimatrelaterade områden som är tillgängliga för snabba frågor såväl som djupare samarbeten. Vi värnar om att att bevara den biologiska mångfalden, hitta naturliga sätt hantera skyfall och översvämningar samt analysera förutsättningarna för ekosystemtjänster i våra projekt.

Vi ser stora fördelar med ett jämlikt och inkluderande samhälle, utformat efter olika människors olika behov. Ett socialt hållbarhetsperspektiv leder till en rik, engagerande, hälsosam och trygg miljö för såväl barn som vuxna.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har ett nära samband. I våra projekt föreslår vi ett långsiktigt perspektiv, anpassat efter olika människors behov och förändringar i samhället. Om vi får områden att fungera väl och människor att trivas där blir vår stadsutveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

HÅLLBARHETSSAMORDNING

Vi analyserar förutsättningar och identifierar effektiva lösningar som möjliggör en resa mot klimatneutralitet.

Från de första idéerna och genom varje steg av processen hjälper vi till att navigera så att projekten når sina mål.

Med våra erfarenheter och engagemang hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare lämpliga strategierna för att säkra en hållbar och klimatvänlig byggnad där målsättningar för klimatavtryck samverkar med utformning och ekonomi. Med hjälp av LCA analyser dokumenterar och säkerställer vi att informationen följer med genom hela projektet.

Vårt förstahandsval är naturmaterial med lång livslängd, som tegel, sten och trä, som åldras vackert, går att underhålla över tid och reparera om de går sönder.

Vi arbetar med ombyggnader och förtätningar inom befintligt bestånd där vi tar vara på och förädlar befintliga hus och miljöer. Vi inventerar och identifierar möjligheter att återbruka och komplettera befintlig inredning med minsta möjliga klimatavtryck. Det ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv miljö att vara stolt över.

Från tidiga skeden arbetar vi med olika typer av klimatrelaterade modeller som analyserar buller, dagsljus, solljus, vind, parkering med mera, för att optimera projektet under hela skissprocessen. Dessutom har vi ett brett kontaktnät med specialister inom klimatrelaterade områden som är tillgängliga för snabba frågor såväl som djupare samarbeten. Vi värnar om att att bevara den biologiska mångfalden, hitta naturliga sätt hantera skyfall och översvämningar samt analysera förutsättningarna för ekosystemtjänster i våra projekt.

Vi ser stora fördelar med ett jämlikt och inkluderande samhälle, utformat efter olika människors olika behov. Ett socialt hållbarhetsperspektiv leder till en rik, engagerande, hälsosam och trygg miljö för såväl barn som vuxna.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har ett nära samband. I våra projekt föreslår vi ett långsiktigt perspektiv, anpassat efter olika människors behov och förändringar i samhället. Om vi får områden att fungera väl och människor att trivas där blir vår stadsutveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Från de första idéerna och genom varje steg av processen hjälper vi till att navigera så att projekten når sina mål.

Med våra erfarenheter och engagemang hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare lämpliga strategierna för att säkra en hållbar och klimatvänlig byggnad där målsättningar för klimatavtryck samverkar med utformning och ekonomi. Med hjälp av LCA analyser dokumenterar och säkerställer vi att informationen följer med genom hela projektet.

KLIMATBERÄKNINGAR

Vi arbetar med klimatberäkningar från tidigt skede och kan ge kontinuerligt stöd och återkoppling under hela processens gång.

Genom förenklade livscykelanalyser bedömer vi redan i programskedet miljöpåverkan av olika val och kan samtidigt ge en indikation på konsekvenserna för byggkostnaden. Efter projektering sammanställer vi klimatdatan i en klimatdeklaration.

MILJÖCERTIFIERINGAR

Byggbranschens miljöcertifieringssystem syftar till att bedöma och bekräfta en byggnads eller ett byggprojekts hållbarhetsnivå och dess påverkan på miljön.

De vanligast förekommande är Miljöbyggnad, GreenBuildning, BREEAM; LEED och Svanen. Vi har erfarenhet av att arbeta med flera av de stora miljöcertifieringarna i branschen.

Genom förenklade livscykelanalyser bedömer vi redan i programskedet miljöpåverkan av olika val och kan samtidigt ge en indikation på konsekvenserna för byggkostnaden. Efter projektering sammanställer vi klimatdatan i en klimatdeklaration.

De vanligast förekommande är Miljöbyggnad, GreenBuildning, BREEAM; LEED och Svanen. Vi har erfarenhet av att arbeta med flera av de stora miljöcertifieringarna i branschen.