Spring Arkitektkontor

Spring logo black clean kvadrat

Om oss

Vi har 25 års erfarenhet från projekt inom områdena bostäder, kontor, vård, skolor, hotell, handel och kulturbyggnader från några av de större kontoren i Göteborg. Nu verkar vi i ett flexibelt, personligt och lättillgängligt sammanhang på Spring arkitektkontor.

Hus
Skisser 
Detaljprojektering
Beskrivningar
Säljmaterial
Bygguppföljning
Tillbyggnad
Ombyggnad
Hyresgästanpassning

Stadsbyggnad
Strukturplaner
Planbesked
Detaljplaner

Markförvärv
Markanvisningar
Kalkylunderlag

Inredning
Interiörkoncept
Möbelformgivning 
Fast- och lös inredning

Hållbarhet
Cirkulärt byggande
Hållbar stadsutveckling
Hållbarhetssamordning
Klimatberäkningar
Miljöcertifieringar